Συγκράτηση του μισθού του πρωθυπουργού, των υπουργών, των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων αναθεώρηση της οροφής των αποδοχών των προέδρων των ανεξαρτήτων αρχών, μείωση έως και 50% της αμοιβής των μελών των ΔΣ για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, αναστολή της χορήγησης αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου (με εξαίρεση την εισοδηματική ωρίμανση και μείωση των επιδομάτων και των πρόσθετων αποζημιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.

    Ειδικότερα:
(ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

    1. Για τα στελέχη της κυβέρνησης και τα διοικητικά στελέχη του δημοσίου, προβλέπεται:

    -Καμιά αύξηση μισθού και μείωση των πρόσθετων αμοιβών των επιδομάτωνκαι των αποζημιώσεων του πρωθυπουργού, των υπουργών, των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων κατά 10%.

    -Αναθεώρηση της οροφής των αποδοχών των προέδρων των ανεξαρτήτων αρχών. Από τώρα και στο εξής ως οροφή θα θεωρείται η αποδοχή γενικού γραμματέα υπουργείου με προσαύξηση έως 20% ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τα ειδικά προσόντα.

    -Οροφή στις αμοιβές προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ. Ως οροφή θα θεωρείται και σε αυτή την περίπτωση η οροφή που αντιστοιχεί παραπάνω.

    -Σε καμία επιχείρηση που ελέγχεται από το δημόσιο δεν θα χορηγηθεί μπόνους.

    -Μείωση έως και 50% της αμοιβής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ.

    2. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

    -Αναστέλλεται η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου (εκτός ωρίμανσης) και αναστέλλεται και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε όλα τα επιδόματα που προβλέπεται.

    -Τα επιδόματα και οι πρόσθετες αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται κατά 10% με εξαίρεση το κίνητρο απόδοσης, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

    -Μειώνεται το όριο των υπερωριών κατά 30%.

    -Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο περί οδοιπορικών εξόδων και καταργείται η αμοιβή/αποζημίωση για τους δημοσίους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ομάδες/ επιτροπές εργασίας.

    Η ίδια εισοδηματική πολιτική θα ισχύσει και τα μισθολόγια των ΔΕΚΟ, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ αναδρομικά από την 1/1/2010.

    Για τους συνταξιούχους του δημοσίου θα χορηγηθεί αύξηση 1,5% σε όλες τις συντάξεις έως 2.000 ευρώ.

    Σε ό,τι αφορά την πολιτική προσλήψεων αναστέλλονται όλες οι προσλήψεις για το 2010 με μερική εξαίρεση στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας.

    Σημειώνεται ότι αναστολή προσλήψεων για το 2010 δεν θα οδηγήσει σε ματαίωση της εύλογης προσδοκίας των πολιτών που περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους.

    Προβλέπεται η σταδιακή τους απορρόφηση από το δημόσιο τα επόμενα έτη με αντίστοιχη παράταση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ που εκδόθηκαν ή επίκειται να εκδοθούν.

    Θα ισχύσει ο κανόνας της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις από το 2011 και μετά ενώ θα γίνει και ανακατανομή υπαλληλικού προσωπικού με τη συγχώνευση φορέων.

    Οπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα συσταθεί και μία "επιτροπή μισθών" με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων και κυρίως της ΑΔΕΔΥ για τη διαμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου του δημόσιου τομέα.

    Επίσης προχωρά κανονικά η προετοιμασία για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής όλων των μισθών του δημοσίου από το υπουργείο Οικονομικών.

  
Share/Save/Bookmark
Αναρτήθηκε από Stazei Farmaki Ετικέτες
Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger template by blog forum.