Από το seleo.grΤο 30% των χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών ενέχουν εμφανή και άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η έκθεση παρουσιάζει τα συμπεράσματα ενός κοινού σχεδίου εποπτείας της αγοράς στο οποίο συμμετέχουν αρχές από πέντε κράτη μέλη - Ουγγαρία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Κάτω Χώρες - καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Μάιο του 2009, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, δοκιμάστηκαν 196 τυχαία δείγματα χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών από όλο το φάσμα τιμών. Τα δείγματα ελέγχθηκαν για να διαπιστωθεί αν πληρούν πάνω από 20 διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις. Πολλά λαμπιόνια απέτυχαν σε πολλαπλές δοκιμές.
Τα τρία κύρια προβλήματα που διαπιστώθηκαν ήταν:
1. Το 25% των λαμπιονιών δεν πέρασαν με επιτυχία τη δοκιμή για την αγκύρωση καλωδίων. Ελλείψεις στην αγκύρωση καλωδίων μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση των ηλεκτρικών καλωδίων και, συνεπώς, υπάρχει υψηλός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (σοβαρή μη συμμόρφωση).
2. Το 23% των λαμπιονιών δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση για την «επιφάνεια διατομής» Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση είναι πάρα πολύ λεπτή για το ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει, και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς (σοβαρή μη συμμόρφωση).
3. Το 28% δεν πέρασε τις δοκιμές ασφάλειας για τα καλώδια. Αυτό σημαίνει ότι η μόνωση και η κατασκευή των λαμπιονιών είναι τέτοια που υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (σοβαρή μη συμμόρφωση).
Όσον αφορά την προέλευση των επικίνδυνων προϊόντων, περίπου το 41% των 196 δοκιμασμένων δειγμάτων προέρχεται από την Κίνα.


Share/Save/Bookmark
Αναρτήθηκε από A.B Ετικέτες
Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger template by blog forum.